Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Historie

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen v roce 1891, a sice tím způsobem, že místní obecní úřad připomínaje důležitost nově zřizujícího se spolku písemně dne 4.2.1891 vyzval občany, aby pokud možno, se přihlásili jednak za členy činné, a jednak za členy přispívající. Za tím účelem svolal obecní starosta Josef Uzlík do hostince Josefa Šimona na 15.2. valnou hromadu, při níž přečetl rolník František Novotný hasičské stanovy. Přihlásilo se 9 zakládajících členů, 38 činných členů a 47 přispívajících členů. Prozatímním výkonným výborem byli Jan Bareš, František Novotný, František Šterc, František Uzlík. Dne 22.2. byla svolána valná hromada, kde byla provedena volba výboru. Předsedou a velitelem byl zvolen rolník František Novotný, místopředsedou a podvelitelem rolník Jan Bareš, činní členové výboru rolník František Uzlík, řezník a hostinský Rudolf Strnad, rolník František Štenc. Tak vznikl Sbor dobrovolných hasičů Předměřice nad Jizerou.

Podle dochovaných záznamů z kronik, první požár, ke kterému byl sbor povolán vzplál dne 21.6.1891 v obci Skorkov.Sboru za cestovné byly zaplaceny 3 zlaté.

Jeden z větších požárů, s kterým se naši předkové ze sboru museli potýkat a ke kterému byli povoláni, vzplál 12.června 1893 v hospodářském stavení paní Marie Šubrtové v sousední obci Tuřice.Požár zničil doškovou střechu, brány, ruchadlo,nový vůz a chlévy, rozšířil se na vedle stojící hospodářství paní Šulcové.Oheň zde zachvátil téže střechu, mlátičku, řezačku ruční a okolo stojící řebřiny.K požáru se dostavil také sbor Kochánecký a Novo-Benátecký.Požár se nakonec podařilo zdolat za pomoci všech třech zmiňovaných sborů a místních obyvatel, kteří ho hasili pomocí konví a udusáváním střechy mokrými hadry.

 

V letech za éry komunismu, sbor pokračoval ve své činnosti a dne 22.10.1983 bylo také založeno družstvo mladých požárníků v počtu 9 chlapců. Poslední záznam z této doby o sboru Předměřice nad Jizerou se datuje k roku 1991, kde sbor v této obci nejspíše ukončil svou činnost.

 

Po delší odmlce v roce 1999 byla činnost sboru znovu obnovena. Na ustavujícím zasedání z 25.4.2000 byli zvoleni: Jan Krmenčík-starosta, Luboš Fiala - pokladník, Jan Šterc - velitel, Lukáš Novotný - strojník, Václav Svoboda - strojník, Stanislav Stránský - řidič.

 

Po této odmlce jsme se zúčastňovali různých soutěží v požárním sportu a věnovali jsme se opravám techniky a zvelebování a opravám na hasičské zbrojnici.

V roce 2008 jsme navázali družbu se sborem z Předměřic nad Labem. 1. setkání hasičů z Předměřic nad Labem se uskutečnilo 21.6.2008 u příležitosti pořádání okrskové soutěže 16. okrsku v požárním útoku v Předměřicích nad Jizerou, kde našemu sboru byl předán od tohoto sboru „Pamětní list 1. setkání hasičů z Předměřic“. Stále se s tímto sborem navštěvujeme a zúčastňujeme se akcí, na které se vzájemně zveme.Této okrskové soutěže, která byla naše první od znovu obnovení sboru se zúčastnilo celkem 37 družstev.

 

Dne 8.-10.6. 2013 zasahovala naše jednotka a někteří členové sboru při likvidaci škod po povodních v obcích Zálezlice, Kozárovice, kde proběhly úklidové práce, čerpání vody, práce na majetku atp. Zásahu se zúčastnili: Stanislav Stránský, Michal Ječný, Antonín Pecka, Tomáš Hálek, Jiří Sojovský,Tomáš Pokorný, Ladislav Kolář, Eva Brzobohatá Stránská, Hana Novotná,Václava Krátká, Veronika Stránská. Do budoucna přejeme postiženým touto katastrofou, aby je nic takového už nikdy nepostihlo.

 

Kulturní a společenská činnost SDH

Předměřičtí hasiči každoročně pořádají pálení čarodějnic, Májovou zábavu a nohejbalový turnaj O putovní pohár. Po zaregistrování dětí jsme je vzali na exkurzi k profesionálním hasičům do Mladé Boleslavi, kde jim byla blíže osvětlena práce u hasičů a ve větším rozsahu byly seznámeni s technikou.

Na požádání obce zabezpečujeme různé akce jako je masopust, prohlídka výrobků z dýní spojená s lampiónovým průvodem atp.

 

Staň se hasičem

Dobrovolným hasičem se můžeš stát i ty! Pokud chceš vědět jak na to, klikni zde

Kontakt

Stanislav Stránský

725 895 005

sdhpredmerice@seznam.cz